Parkinson

ul. Czerska 18 lok. 243, 00-732 Warszawa
tel. 22 409 77 56,  email fundacja@parkinson.sos.pl
podatku KRS 0000221902
Konto PLN: 05 1140 1010 0000 3509 2800 1001
REGON 015867470   NIP 525-231-38-24

Życiorys

Jerzy Łukasiewicz
Urodził się 1 kwietnia 1940 roku w miejscowości Hołubla na Podlasiu. 20 czerwca 1944 roku, jako czteroletnie dziecko został ciężko ranny od kuli w czasie zbrojnego napadu na jego najbliższą rodzinę. Przeżył dzięki pomocy wiernego psa Pika.

Z zawodu nauczyciel, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, z zamiłowania turysta. Studiował w Paryżu filozofię i literaturę, zwiedził wiele krajów, ale zawsze wracał do Polski.
W swojej karierze zawodowej pracował z młodzieżą w schroniskach młodzieżowych, w Głównym Komitecie Kultury Fizycznej i Turystyki, Polskim Biurze Podróży ORBIS, założył wspólnie z przyjaciółmi biuro podróży turystyki przyjazdowej "Polish Travel Quo Vadis", pracując w nim aż do emerytury.
Obowiązek pracy społecznej traktował jako swoją misję życiową. Mając dwadzieścia lat pracował społecznie w Sądzie dla Nieletnich – Warszawa Śródmieście. W latach osiemdziesiątych współorganizował Związek Zawodowy Pilotów Turystycznych. W latach dziewięćdziesiątych zainicjował i był współzałożycielem Warszawskiej Izby Turystyki. Jako Członek Rady Turystyki - przy Premierze RP Jerzym Buzku był również inicjatorem Porozumienia Regionalnych Izb Turystyki. W latach 1997-99 pełnił funkcję Przewodniczącego Krajowej Rady Izb Turystyki.
W sierpniu 1996 roku zdiagnozowano u niego chorobę Parkinsona. Fakt życia z nieuleczalną chorobą wymagał odwagi i determinacji, wytrwałości i wewnętrznej dyscypliny. Akceptacja choroby i odnalezienie odpowiedzi na pytanie: „… po co choruję? ” stało się dla niego impulsem, aby zrobić coś dla chorych na ch.P. I tak, mając 64 lata, 19 października 2004 roku wraz z grupą przyjaciół założył Fundację „Żyć z chorobą Parkinsona”, w której pełnił funkcję Przewodniczącego. Głównym celem Fundacji stała się pomoc cierpiącym na chorobę Parkinsona, na początku informacyjna, później materialna i organizacyjna. Sam będąc chorym, starał się motywować osoby z chorobą Parkinsona do wszelkiej aktywności i nie poddawania się.

Jerzy Łukasiewicz zmarł 8 kwietnia 2016 roku po niezłomnej walce z chorobą.


Osiągnięcia.
- 1967 - Założyciel Muzeum Ziemi Raszyńskiej przy Szkole Podstawowej w Raszynie
- 1991 - Inicjator i współzałożyciel Warszawskiej Izby Turystyki
- 1989 - Założyciel biura turystycznego Quo Vadis i współzałożyciel biura Polish Travel Quo Vadis
- 1993 - Współzałożyciel Klubu Pilota Wycieczek Zagranicznych
- 1996 - Inicjator i pomysłodawca nazwania Portu Lotniczego w Warszawie im. F.Chopin, zakończonego sukcesem po pięciu latach spotkań
- 2000 - Członek Rady Turystyki przy Premierze RP
- 2004 - Powołanie Fundacji "Żyć z chorobą Parkinsona".


Odznaczenia i wyróżnienia
- 1992 - Odznaczenie Ministra Turystyki "Zasłużony dla Turystyki"
- 1976 - Srebrny Krzyż Zasługi przyznany przez Radę Państwa
- 2009 - Odznaczenie Prymasa Polski "Zasłużony dla Kościoła i Narodu" – nadane przez Księdza Józefa Kardynała Glempa
- 2010 - Nagroda Fundacji Polcul Jerzego Bonieckiego (Australia) przyznana za zorganizowanie i prowadzenie Fundacji "Żyć z chorobą Parkinsona".

Od założyciela Fundacji

Głównym zadaniem Fundacji jest wyzwalanie aktywności w środowisku osób z chorobą Parkinsona poprzez rozwijanie grup samopomocowych i stowarzyszeń regionalnych. Pozwoli to na zorganizowanie pomocy chorym, usprawnienie przepływu informacji, lepszej współpracy z lekarzami, korzystanie ze światowych osiągnięć w leczeniu choroby Parkinsona.
W Rozdziale II &4 Statutu, jest dokładnie określony przedmiot działania Fundacji - "celem Fundacji jest działalność na rzecz chorych i ich rodzin, cierpiących z powodu chP oraz działalność na rzecz ochrony zdrowia i opieki społecznej"
i dalej "Fundacja może wspierać inne instytucje i organizacje, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji".
Z powyższych zobowiązań wynikają konkretne zadania i tak w 2005 roku działalność Fundacji dotyczyła przede wszystkim spraw organizacyjnych koniecznych do jej funkcjonowania. Prowadziliśmy rzetelne informacje o chorobie Parkinsona i problemach z nią związanych na stronach internetowych www.parkinsonfundacja.pl i www.parkinson.sos.pl .
Fundacja nasza nie może zastępować służb medycznych ani instytucji opieki społecznej, ale będzie pełniła rolę służebną wobec chorych i ich opiekunów, stowarzyszeń, grup samopomocowych oraz będzie wspomagać działania leczących nas lekarzy.


Rada Fundacji uprzejmie prosi o aktywną promocję Fundacji w różnych środowiskach społecznych a zwłaszcza w tych, gdzie możemy znaleźć potencjalnych darczyńców i przyjaznych sponsorów. Wiele przedsiębiorstw w Polsce jest zainteresowanych kojarzeniem nazwy ich firmy z jakimś celem charytatywnym a sponsoring używany jest w ich strategii marketingowej.
Liczymy również na opinię Państwa, sugestie i uwagi oraz propozycje odnośnie naszej działalności!


Jerzy Łukasiewicz
Przewodniczący Rady Fundacji
Warszawa, 19 października 2004 r.

Aktualny wykaz OPP uprawnionych do otrzymywania 1%, jest publikowany przez NIW – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego więcej...program do pit - darmowy