Parkinson

ul. Czerska 18 lok. 243, 00-732 Warszawa
tel. 22 409 77 56,  email fundacja@parkinson.sos.pl
podatku KRS 0000221902
Konto PLN: 05 1140 1010 0000 3509 2800 1001
REGON 015867470   NIP 525-231-38-24

Sprawozdanie ze spotkania z okazji V-lecia powołania Fundacji.


W dniu 14 października 2009 r. o godz. 16.00 odbyło się w siedzibie redakcji Polityki spotkanie z okazji V-lecia powołania Fundacji "Żyć z chorobą Parkinsona". Prowadzenie spotkania powierzono tradycyjnie Pani Redaktor Małgorzacie Kownackiej, która od pierwszych słów powitania wprowadziła miłą i ciepłą atmosferę panującą na sali aż do zakończenia uroczystości


Jako pierwszy głos zabrał gospodarz miejsca - Redaktor Naczelny tygodnika "Polityka" Pan Jerzy Baczyński, który serdecznie pogratulował inicjatorowi i współzałożycielowi Fundacji Panu Jerzemu Łukasiewiczowi pomysłu, wytrwałości i konsekwencji w budowaniu fundacji. Jego wystąpienie miało wiele osobistych wątków jako, że obu Panów od lat łączą więzy przyjaźni.


Następnie Pan Jerzy Łukasiewicz podzielił się z uczestnikami spotkania doświadczeniami minionych pięciu lat. Mówił o trudnościach początków, ale i poparciu i zaangażowaniu w projekt wielu osób, dzięki którym Fundacja po 5 latach jest organizacją dojrzałą, dobrze działającą. Wymienił też sponsorów (Roche Polska, GlaxoSmithKline Polska, MSD Polska, SA Lundbeck Polska, Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych Sp. z o.o. oraz Centrum Jana Pawła II z Warszawy), których hojności Fundacja zawdzięcza wydanie wielu poradników i przeprowadzenie akcji pomocowych. Pan Jerzy Łukasiewicz podkreślił szczególnie swoje osobiste zaangażowanie w realizację celów Fundacji, gdyż jak zaznaczył: "sam choruje na chorobę Parkinsona ponad 15 lat”. W swoim wystąpieniu zdefiniował obecne i przyszłe plany, które Fundacja chciałaby zrealizować. Chodzi  m.in. o zorganizowanie kilku przychodni dziennego pobytu, zapewnienie pobytów sanatoryjnych większej liczbie chorych, stworzenie gotowych pakietów terapeutyczno- rehabilitacyjnych w kilku wybranych specjalistycznych sanatoriach. Podziękował także bardzo serdecznie współpracownikom, lekarzom, rehabilitantom, wolontariuszom oraz wszystkim, którzy poświęcając swój czas pomagają Fundacji w prowadzeniu jej działalności.


Następnie Pani Małgorzata Kownacka odczytała list od Pani Prezydent m. st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz. Oprócz gratulacji list podkreślał niezwykle ważną rolę informacyjno-edukacyjną Fundacji, a także jej pomoc w tworzeniu nowych jednostek organizacyjnych na rzecz osób z chorobą Parkinsona.


Kolejnym punktem programu była prezentacja podsumowująca 5 lat działalności Fundacji  - jej rozwój w kolejnych latach oraz dokonania, dane liczbowe i statystyczne - której to podjął się  Członek Rady Fundacji -Pan Sebastian Łukasiewicz.


Pierwszy raz organizowane obchody stały się okazją, by w szczególny sposób podziękować osobom zaangażowanym w pomoc lub stale współpracującym z Fundacją. W związku z tym ufundowane zostały statuetki, których uroczystego wręczenia dokonał Pan Jerzy Łukasiewicz i Viceprezes Zarządu Pani Magdalena Falęcka. Statuetki otrzymali: Red. Jerzy Baczyński, Dr Piotr Dardziński, Prof. Urszula Fiszer, Firma GlaxoSmithKline, Radosław Górecki,Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent m. st. Warszawy, Red. Małgorzata Kownacka, Dr Dariusz Koziorowski, Dr Marta Leńska-Mieciek, Firma Lundbeck Poland, Firma MSD Polska, Dr Anna Potulska, Firma Roche Polska, Ks. Aleksander Seniuk, Dr Jakub Sienkiewicz, Prezes Danuta Skalska, Dr Halina Wasilewska, Dr Aleksandra Woźnicka.


Warto też wspomnieć, że w trakcie obchodów wyświetlane były zdjęcia z V-letniej działalności Fundacji w tym np: z podpisania aktu założenia Fundacji w dniu 19.10.2004 r., corocznych obchodów Dnia Parkinsona, czatów, kwest czy też szkolenia wolontariuszy.


Po uroczystym uhonorowaniu zaproszonych gości głos zabrała Prezes Zarządu Fundacji -  Pani Anna Dziedzic, która odczytała list wybitnego dziennikarza Pana Andrzeja Krzysztofa Wróblewskiego, w którym opisał on w przejmujący sposób historię swojej choroby Parkinsona, "od 200 lat nazwanej, lecz nie do końca rozpoznanej".  Napisał m.in: "wymiana doświadczeń wielu ludziom jest potrzebna choćby po to, żeby nie czuć się samotnym w niedoli".


Po części oficjalnej zaproszeni goście mogli wysłuchać recitalu dr Jakuba Sienkiewicza, a następnie zaproszeni zostali na kolację, którą była okazją do kontynuowania rozmów, podziękowań oraz gratulacji założycielowi Fundacji "Żyć z chorobą Parkinsona".


Warto nadmienić, że w ramach obchodów w niedzielę papieską dnia 11 października 2009r. o godz. 17-tej w kościele Sióstr Wizytek w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 34 odbyła się Msza Św. dziękczynna za otrzymane Łaski Boże w mijającym pięcioleciu istnienia i działalności Fundacji "Żyć z chorobą Parkinsona" oraz w intencjach chorych cierpiących na chorobę Parkinsona.

Aktualny wykaz OPP uprawnionych do otrzymywania 1%, jest publikowany przez NIW – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego więcej...program do pit - darmowy