Parkinson

ul. Czerska 18 lok. 243, 00-732 Warszawa
tel. 22 409 77 56,  email fundacja@parkinson.sos.pl
podatku KRS 0000221902
Konto PLN: 05 1140 1010 0000 3509 2800 1001
REGON 015867470   NIP 525-231-38-24

Polecani lekarze

.

Dr n. med. Jakub Sienkiewicz  specjalista neurolog
Adiunkt w Klinice Neurologii Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Jest absolwentem I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej. W 1990 roku ukończył specjalizację w zakresie neurologii. W 1995 rou uzyskał tytuł doktora nauk medycznych.
Miejsce pracy: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Prywatna Praktyka Lekarska
Dziedzina zainteresowań: zaburzenia ruchowe.

Dr n. med. Anna Potulska-Chromik specjalista neurolog 

Pracuje jako adiunkt w Klinice Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W roku 2006 uzyskała tytuł doktora nauk medycznych, następnie w 2008 roku ukończyła specjalizację w zakresie neurologii.
Miejsce pracy: Klinika Neurologii Warszawski Uniwersytet Medyczny, Centralny Szpital Kliniczny przy ul. Banacha 1 w Warszawie.
Dziedzina zainteresowań: choroba Parkinsona, dystonie, atypowy parkinsonizm, neuropatie, dysautonomia, badanie emg.


Dr n. med. Dariusz Koziorowski specjalista neurolog
Pracuje jako adiunkt w Klinice Neurologii Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest Członkiem Zarządu Sekcji Schorzeń Układu Pozapiramidowego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.
Jest absolwentem I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
W 2006 roku uzyskał  tytuł doktora nauk medycznych.
W 2007 roku ukończył  specjalizację w zakresie neurologii.
Miejsce pracy: Klinika Neurologii Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wojewódzki Szpital Bródnowski przy ul. Kondratowicza 8, w Warszawie.
Dziedzina zainteresowań:choroby układu pozapiramidowego ze szczególnym uwzględnieniem genetyki choroby Parkinsona oraz leczenia genetycznego choroby Parkinsona, prowadzenie chorych po zabiegach DBS.

Dr Stanisław Szlufik specjalista neurolog 
Pracuje jako asystent w Klinice Neurologii Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.Jest Członkiem Zarządu Sekcji Schorzeń Układu Pozapiramidowego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego oraz Przewodniczącym Zarządu Sekcji Młodych Neurologów Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Jest absolwentem II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Miejsce pracy: Klinika Neurologii Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wojewódzki Szpital Bródnowski przy ul. Kondratowicza 8, w Warszawie.Dotychczasowa praca naukowa: autor/współautor ponad 30 artykułów naukowych oraz ponad 100 doniesień zjazdowych do 2018r (większość dostępna w literaturze anglojęzycznej), wykonawca grantów Narodowego Centrum Nauki, opiekun i wykonawca wielu grantów studenckich, praca doktorska dotyczy wpływu głębokiej stymulacji mózgu na tempo progresji choroby Parkinsona. Dziedzina zainteresowań: choroby układu pozapiramidowego ze szczególnym uwzględnieniem metod zaawansowanych leczenia choroby Parkinsona (kwalifikacja do zabiegów operacyjnych, leczenia systemem duodopa, leczenia apomorfiną) oraz leczenia toksyną botulinową, w tym również w spastyczności poudarowej, pourazowej i innego pochodzenia. 


Dr n. med. Aleksandra Karbowniczek specjalista neurolog

Aktywnie uczestniczy w projektach naukowych i badaniach klinicznych dotyczących choroby Parkinsona oraz angażuje się w działalność Stowarzyszeń Pacjentów z chorobą Parkinsona. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń neurologicznych w szczególności: choroby Parkinsona, drżenia samoistnego, zespołu niespokojnych nóg i innych schorzeń układu pozapiramidowego.
Jest absolwentką I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Specjalizację z neurologii ukończyła w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie. W 2013 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych. Doświadczenie zawodowe zdobywała już w okresie studiów pracując w ramach wolontariatu, w Polsce i Wielkiej Brytanii, z pacjentami ze schorzeniami neurologicznym. Doświadczenie w zakresie leczenie chorób pozapiramidowych zdobywała w Przyklinicznej Poradni Schorzeń Pozapiramidowych CSK MSWiA w Warszawie oraz w Polskiej Akademii Nauk, prowadząc granty naukowe dedykowane pacjentom z chorobą Parkinsona.

Aktualny wykaz OPP uprawnionych do otrzymywania 1%, jest publikowany przez NIW – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego więcej...program do pit - darmowy